fbpx
Existujú desiatky dôvodov, prečo stráviť čas v Dobrom svete.
Za všetky pre vás a vaše dieťa uvádzame týchto sedem:
1. Skúsenosti

V oblasti práce s deťmi, vrátane pobytových akcií, máme dlhoročné skúsenosti. Neskúšame, nehľadáme. Vieme, ako na to.

2. Osobný prístup 

Ponúkame profesionálnu organizáciu každej akcie, ale v práci s deťmi pridávame osobný prístup, teda ohľad na potreby jednotlivca a cestu dobra.

3. Záväzok

Účasť vášho dieťaťa na našej akcii bude pre nás veľký záväzok. Na základe osobných skúseností z vlastných rodín vieme, akú veľkú dôveru nám tým preukážete. Preto pre nás žiadne dieťa nie je iba číslo v dave.

4. Svet dobra

Nevypĺňame deťom voľný čas, otvárame im svet dobra. Učíme ich životným zručnostiam, ktoré raz môžu mať cenu zlata. Nekúpite ich v žiadnej predajni, napriek tomu majú vyššiu hodnotu ako všetky predajne dohromady.

5. Hodnotné zážitky

Nielen pre vás sú dôležité vyššie hodnoty. Je pre nás samozrejmé, že nestačí, ak si dieťa domov odnesie zážitky. Dôležitejšie sú hodnotné zážitky.

6. Hra ako základ 

Hra je pre nás základný výchovný prostriedok pri práci s deťmi. Bez ohľadu na to, či sa učíme jednoduché alebo zložité veci, či oddychujeme alebo sa vzdelávame, či vstávame alebo zaspávame. Nechceme, aby dieťa aj vo voľnom čase cítilo nutnosť podávať výkon ako v škole. Hrou si osvojujeme aj dôležité životné zručnosti. 

7. Pestrá ponuka

Pokiaľ chcete vášmu dieťaťu dať atraktívny tábor, u nás si určite vyberiete. Ponúkame klasické, zábavné, zážitkové, vzdelávacie či tematicky zamerané podujatia, aktualizované na danú sezónu. Aktuálne sa zameriavame na rozvoj zručností v oblasti remesiel, rozvoj talentu, pohybu a hudobnú a spevácku zložku. Vyberte pre svoje dieťa tú najlepšiu možnosť. 

Nechajte vaše dieťa navštíviť Dobrý svet. Zaslúži si ho!