fbpx

 

Náš prístup najlepšie vyjadruje fakt, že tábory nemajú vedúcich, ale animátorov.
Animátor je človek, ktorý do spoločenstva vnáša život, ducha.

Dieťaťu je rovnocenným priateľom, nie šéfom vydávajúcim rozkazy.  

 

Vďaka bohatým skúsenostiam je však zodpovedným dozorom a k dispozícii aj v čase osobného voľna dieťaťa.

Dávame si veľký pozor na to, kto sa stará o dieťa, animátorom u nás sa nestane každý.
Samozrejmosťou oddielového animátora je plnoletosť a ochota rozdávať dobro.Za čo u nás platíte:

V prvom rade za Dobrý svet. Až potom za všetko ostatné, bez čoho sa tábor nezaobíde.

Organizácia detského tábora nie je práca s číslami, ale možnosť vytvoriť pre dieťa skutočne dobrý svet. Preto sa u nás pri príprave, ponuke i realizácii každého táborového turnusu odmietame riadiť bežnými postupmi, ktoré sú dnes masovo vyhľadávané. Deti nepotrebujú pobyt v zariadení neďaleko kultúrnych atrakcií a moderných zábavných centier, ale v čistom a útulnom uprostred zdravej prírody. Prežijú bez televízora a mobilu, ale neporadia si bez životných zručností. Nemusia sa kúpať vo veľkých najmodernejších bazénoch, potrebujú dobré vzťahy, kvalitný program, priateľstvo skúsených animátorov a osobný prístup.

U nás platíte v prvom rade za Dobrý svet. Až potom za všetko ostatné, bez čoho sa tábor nezaobíde.
Vaše dieťa si zaslúži navštíviť Dobrý svet!