fbpx
DOBRYSVET@DOBRYSVET.SK
+421 902 11 74 78
0 položiek - 0.00 € 0

Dôraz na hodnoty

Náš štýl

V Dobrom svete nevypĺňame voľný čas. Premieňame ho na dobro. Nadobro.
DÔRAZ NA HODNOTY

Pri práci s deťmi a mladými, ale aj celoročnej tvorbe spoločenstva v animátorskom tíme Dobrého sveta vychádzame z kresťanského svetonázoru, ktorý nás urobil šťastnými ľuďmi. To však neznamená, že na našich podujatiach nemá miesto iná životná skúsenosť, ba naopak. Vytvárame otvorené spoločenstvo, pričom účastníci pobytových akcií si sami volia účasť na katolíckej sv. omši a kreatívnych modlitbách (ráno, večer, pri jedle) na základe dobrovoľného rozhodnutia, vždy však po konzultácii s rodičmi pred začiatkom podujatia. V praxi to napríklad znamená, že pre deti je pripravený nezáväzný program možnosti účasti na sv. omši. Pre tých, ktorí sa ho nezúčastnia, je k dispozícii alternatívny táborový program. V praxi sa tento model ukázal ako účinný a vhodný pre všetkých účastníkov, pričom každému dáva radosť z daru slobody.

Mimo dobrovoľnej duchovnej časti programu je pre nás samozrejmé viesť deti k slušnosti v slovách i skutkoch, rešpektovaniu druhého a vďačnosti.

DOBRÉ VZŤAHY

Tie rozhodujú. Rozhodli sme sa pre náročný spôsob organizácie pobytových podujatí, ale považujeme ho zároveň za kľúčový. K tomu, aby bolo o dieťa postarané počas jeho voľného času, často stačí málo – vytvoriť aktivitu, zaplniť časový úsek, dohliadnuť na bezproblémový chod. Pre deti, ktoré sú dnes čoraz viac vystavované tlaku virtuálneho sveta, je však zásadné zažiť predovšetkým dobré vzťahy a pocit, že druhému na mne záleží. Úprimný záujem o potreby a osobnosť každého dieťaťa je pre nás základný vklad, na ktorom animátori budujú živé spoločenstvo. Dobré vzťahy – teda vzťahy, pri ktorých je základom dobro druhého – medzi animátorom a dieťaťom i animátormi navzájom prirodzene pozývajú k dobrým vzťahom detí medzi sebou. Nájsť si dobrého kamaráta či vzácneho priateľa je dnes v porovnaní s výdobytkami modernej doby nevyčísliteľná hodnota.

KVALITA SLUŽBY

Je našou túžbou pripravovať podujatia na najvyššej úrovni a byť synonymom kvalitných služieb. V oblasti organizácie pobytových táborov ich možno dosiahnuť prepracovaným a neustále aktualizovaným programom, zodpovednou službou kvalitných a skúsených animátorov a vytvorením podmienok, v ktorých dieťa zažije naozaj Dobrý svet. Od prvého ročníka organizácie podujatí sa nám to darí nielen realizovať, ale navyše neustále zlepšovať. Táborový program je pripravovaný v priebehu celého roka, samotný tábor je len vrcholom dlhodobej služby. Animátorom sa u nás nestane hocikto, dávame si veľký pozor na to, kto sa stará o vaše dieťa. Podmienky zodpovedajú pobytu v čistom a útulnom prostredí uprostred zdravej prírody. Našu aktivitu považujeme za službu, a tým sa riadime aj v oblasti dosahovania kvality.

OSOBNÝ PRÍSTUP 

Dlhodobé skúsenosti nás naučili, že nestačí zabezpečiť profesionálnu organizáciu akcie. V práci s deťmi, ktorá nie je prácou s číslami, pridávame osobný prístup a považujeme ho jednoznačne za základ úspešného dosiahnutia táborových cieľov. Vďaka osobnému prístupu vidíme, čo dieťa potrebuje. U nás nie je možné, aby bol jeden animátor zodpovedný za 10 či viac detí, čo je bežná prax na mnohých iných táboroch. Každý animátor má počas tábora na zodpovednosti maximálne 6 detí. Tento fakt ovplyvňuje aj cenu tábora, keďže pre organizáciu tábora potrebujeme viac kvalitných animátorov. Avšak žiadne dieťa nemôže byť iba číslo v dave a je nevyhnutné, aby na každé dieťa mali animátori dostatočný priestor. Iba tak možno zabezpečiť, že tábor prinesie každému dieťaťu nezabudnuteľný čas a hodnotné zážitky.

ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ 

Do táborového programu radi vkladáme aktivity, ktoré podporujú rozvoj životných zručností. Hravou formou si tak deti privykajú na osvojenie schopností, ktoré prispievajú k tomu, že sa stávajú nielen šikovnými, múdrymi, ale aj dobrými ľuďmi. Tieto zručnosti zvyšujú kvalitu života a dieťa pozývajú k práci na sebe. Cielenými aktivitami (avšak zábavnými, resp. atraktívnymi) tak deti vedieme napríklad k spolupráci, ohľaduplnosti, empatii, úcte, sebaúcte, aktívnemu počúvaniu, zodpovednosti, čestnosti, trpezlivosti, odvahe, hrdosti, vytrvalosti, iniciatíve, usilovnosti, flexibilite, nápaditosti, zvedavosti či priateľstvu. Životné zručnosti pomáhajú vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, získavať zdravý sebaobraz, vedú k dosiahnutiu najlepšieho osobného výkonu, prispievajú k budovaniu celistvej osobnosti. V bežnom živote sú prínosné aj v oblasti používania efektívneho myslenia.

DYNAMIKA ZÁŽITKOV

Je pre nás dôležité, aby dieťa na pobytovom tábore dostalo to, čo od neho očakáva: program, ktorý ho bude v radosti a spokojnosti prevádzať táborom ako miestom prekvapení, nezabudnuteľných zážitkov, dobrodružstva a neustáleho pohybu. Skrátene, že zažije všetko, len nie nudu. Nevieme si predstaviť investovať energiu do aktivity, ktorá by nemala mať ambíciu dosiahnuť to. Roky skúseností nám priniesli recept, ktorý stojí na správne zvolenej dynamike zážitkov. Bez ohľadu na typ tábora oslovujeme dieťa ponukou množstva zážitkov, ktoré najlepšie vyjadrujú silu života: prinášajú doň elán, sú dynamické, živé, pozývajú k aktivite. Ustavičný pohyb, striedanie dynamiky, tempa, charakteru a intenzívnosti táborových aktivít spolu namiešajú nápoj, ktorý je osviežujúci, prospešný a dobre chutí. Dobrý svet je svet pestrosti a vyváženej dynamiky.