fbpx
Novinka pre rodičov: Platbu za tábory možno rozdeliť aj na viac častí

Pre uľahčenie záväznej rezervácie tábora, ktorá je z organizačných dôvodov možná až po obdržaní platby, sme pre Vás v Dobrom svete pripravili novinku. Je ňou možnosť rozdeliť si úhradu tábora na viac platieb. 

Pre výber tohto spôsobu úhrady stačí pri zadávaní objednávky v sekcii „Typ platby“ zvoliť možnosť „Rozdelená na 2 alebo 3 platby“. Pre záväznú rezerváciu je potrebné uhradiť preddavok vo výške uvedenej pri danom tábore, ktorá sa pohybuje v hodnote tretiny celkovej sumy. Zvyšnú sumu (vo výške dvoch tretín celkovej sumy tábora) môžete po dohode s nami uhradiť jednorazovo v dohodnutom termíne alebo si ju rozdeliť na dve tretinové sumy a uhradiť ju podľa dohodnutého časového rozvrhu v dvoch termínoch.

Jedinou podmienkou takejto platby je nutnosť uvádzať vždy rovnaký variabilný symbol, ktorý vám vygeneruje systém po zakúpení tábora (variabilný symbol vám bude odoslaný automaticky emailom). Inak nebude možné platbu správne spárovať.

Veríme, že aj táto služba uľahčí Vašu snahu prihlásiť dieťa do Dobrého sveta!